Wij zijn anders dan de anderen

De anderen:

Bij de productie van brandstoffen, asystolieën, verwarmingsoliën en ander minerale olieproducten ontstaat in het raffinageproces bitumen als restproduct. De ruwe olie doorloopt eerst een atmosferische destillatiekolom. Over blijft een restproduct, genaamd ‘Long Residue‘, dat op zijn beurt weer wordt gedestilleerd in een kolom met hoog vacuüm, om nog meer lichtere fracties en componenten te onttrekken en af te scheiden. Aan de voet van deze vacuümtoren blijft weer een residu achter, het zogenaamde ‘short of vacuumresidue’. Dit vacuümresidue wordt dan gebruikt om bitumen mee te produceren. Afhankelijk van het gebruikte ruwe oliemengsel en de wijze van processen kunnen de eigenschappen van op deze wijze geproduceerd bitumen sterk variëren. Het moge duidelijk zijn dat in een dergelijke installatie de focus niet ligt bij de eigenschappen van het bitumen.

NordBit – Wij gaan andere wegen:

Wij weten dat bitumen geen simpel en eenvoudig product is, maar een gecompliceerd mengsel. Een gecompliceerd colloïdaal systeem van met elkaar vernette chemische groepen, die veelal met het woord SARA worden aangeduid. (Saturates, Aromaten, Harsen, Asfaltenen).

SARA is an analysis method that devides bitumen components according to their polarizability and polarity.

 

 

Het samenspel en de balans tussen deze SARA groepen bepalen de performance van de asfaltverharding, bouwchemische toepassing of van de dakbaan. Wij oriënteren ons daarbij op de kennis opgedaan bij het Amerikaanse SHRP project (Asphalt Research Pogramm).

SHRP = Strategic Highway Research Program

Wij hebben op basis van de betrouwbare en constante kwaliteit van de in de eigen H&R raffinaderij geproduceerde componenten, de mogelijkheid een modulair bitumen samen te stellen. Deze aldus geproduceerde bitumen maken het mogelijk bitumen voor elke specificatie, voor elke gewenster toepassing en voor elk performance niveau samen te stellen. Daarbij worden de afzonderlijke bouwstenen en componenten streng op kwaliteit gecontroleerd. Onze bitumina worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Speciale bindmiddelen worden voor de toepassing in gietasfalt gemaakt en voor de toepassing in wegenbouwasfalt met (zeer) hoge hergebruik percentages. Dit zijn concrete voorbeelden hoe wij met ons modulaire bitumensysteem voor onze klanten speciale bitumina produceren.

Akkoord