Verantwoording

Het doel van een duurzame samenleving is om economisch te handelen, en tegelijkertijd zuinig om te gaan met grondstoffen, een sociaal evenwicht te creëren en ons milieu te beschermen. Een principe dat een speciale betekenis voor ons heeft en onze beslissingen mede vormgeeft. Aan de behoeften van onze klanten voldoen zonder de levenskwaliteit van toekomstige generaties in gevaar te brengen, is de koers die we in de toekomst blijven volgen.

Klimaatbescherming

Ons klimaat beschermen maakt deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom engageren wij ons, buiten de dagelijkse bedrijfsvoering om, voor de bescherming van ons klimaat.

We hebben het initiatief genomen met andere middelgrote bedrijven tot het oprichten van ‘Pro Klima’ en zijn een partnerschap aangegaan n handel te bevorderen. De doelen die ‘Pro Klima’ nastreeft zijn gericht op de volgende gebieden: het leveren van efficiënte producten, advies over milieu-energievraagstukken en de bevordering van projecten voor klimaatbescherming. In de afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in het planten van 147.000 bomen in Duitsland en sinds 2008 wordt een onderzoeksproject ondersteund met als doel een beter inzicht te verkrijgen in de gevolgen van klimaatverandering en conclusies te trekken voor milieuvriendelijke vervolgacties.

HSSE (gezondheid, veiligheid en gezondheid van werkenden en milieubescherming)

Het garanderen van gezondheid, veiligheid, welzijn van werknemers en milieubescherming is onze hoogste prioriteit. In ons HSSE-bedrijfsbeleid verplichten wij ons om ongevallen, verwondingen en beroepsmatig letsel te voorkomen en het milieu te beschermen. Daarom optimaliseren we voortdurend alle activiteiten met betrekking tot technische, organisatorische en gedragsmatige veiligheid en bevorderen we een proactieve veiligheidscultuur.

Akkoord